Östholms

Välkommen till Ruschgubbarna


Två snillen i en källare


DE TVÅ BRÖDERNA SVEN OCH ERIK var utomordentliga tekniska begåvningar av den gamla ”mekanikertypen”, konstruktörer utan egentlig teoretisk utbildning (Sven hade som ung arbetat några år på Alfa Laval i Nacka innan han började på fadern Alfred Östholms verkstad) men med desto större praktisk förmåga och erfarenheter.


Samtidigt stod de för en fin hantverkstradition. Den tystlåtne Sven var utan tvivel den skickligaste konstruktören, vars formgivar-sinne präglade både motorcyklar, lättviktare och mopeder.


Personer som arbetat hos Östholmarna kommenterar alltid deras krav på förstklassigt hantverk. De handslipade svetsfogar som på ingen annan moped – ett exempel på Rusch-mopedens kvalitet i minsta detalj.


Svetsfogarna på Rusch-mopederna väcker fortfarande beundran. De sandbockade rören är en upplevelse för kännare.


Formgivningen på Aktiv-motorcykeln, Rusch-lättviktaren, mopederna RM 1 och Rusch Sport är förnämlig, även sedd med dagens ögon. En anställd på 1930-talet, Tore Peters, har sett en interiör från verkstaden och frågade sig om Sven Östholm ”hur långt skulle denna så tekniskt begåvade person inte kommit med en riktig utbildning?”


Tillverkningen av Rusch fortsatte till senare delen av 1970-talet och kombinerades framgångsrikt av bröderna Östholm med tillverkning av ett ointagligt MC-lås av bygeltyp, det så kallade Nix-låset. I mitten av 1970-talet hade Sven Östholm blivit 75 år och det torde ha blivit svårt att hålla stånd mot massproduktionen av mopeder och Klara-kvarterens förvandling.


Sven Östholm avled 1977. Verkstaden stängde några år senare och tyvärr tycks alla inventarier och reservdelar ha forslats till skrottippen.


Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed