Föreningen

Välkommen till Ruschgubbarna


År 1997 bildade ett gäng f.d. och nuvarande Ruschägare ”Sällskapet Rusch-gubbarna”. Vi bistår varandra med råd och dåd vid vården av Rusch-mopeder och andra produkter från källaren på Klara Norra. En rekonstruktion av Östholms verkstad med utställda Rusch-mopeder blev en attraktion vid Tekniska museets utställning sommaren 1999.

Sällskapet har webbplatsen www.ruschgubbarna.se

Välkommen du också att bli medlem

Vill du ha kontakt med föreningen så når du vår ordförande Jan Malmstedt på

mobiltel 070-20 80 597 eller via mail: janmalmstedt@telia.com

Sällskapet Ruschgubbarna


Sällskapet Ruschgubbarna är en ideell förening utan ekonomiska intressen och vars kulturbevarande syfte är:

Tillvaratagande och bevarande av det kulturhistoriska arv som utgörs av de produkter som tillverkats av bröderna Östholm


Klubbens verksamhet

Klubben ska verka för i §2 angivna syften bl.a. genom att arrangera sammankomster, rallyn och träffar.

Vid rallyn skall företrädesvis och i möjligaste mån fordon tillverkade av bröderna Östholm användas.


Klubbens stadgar (klicka här)

Verksamhetsplan 2018 (klicka här)

Förtroendevalda (klicka här)


Vill du bli medlem (klicka här)